moi-zag-dom.ru
Курсова робота на тему технічне обслуговування і ремонт електрообладнання в харчовій промисловості

Analog
23.03.2015, 12:20


Код
спеціальності
Назва спеціальності
5. 04010101 аналітичний контроль якості хімічних сполук
5.04010301 пошук та розвідка геологічними методами
5.04010302 пошук та розвідка геофізичними методами
5.04010303 пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами
5. 04010304 розвідування нафтових та газових родовищ
5.04010501 метеорологічні та гідрологічні спостереження
5.04010502 експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем
5.04010503 експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій
5.04010601 експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища
5.04010602 прикладна екологія
5.04030101 прикладна математика
5.05010101 обслуговування програмних систем і комплексів
5.05010102 обслуговування  систем  баз даних і знань
5.05010201 обслуговування комп'ютерних систем i мереж
5.05010301 розробка програмного забезпечення
5.05020101 обслуговування систем управління і автоматики
5.05020102 обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем
5.05020201 монтаж, обслуговування засобів i систем автоматизації технологічного виробництва
5.05020202 обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях
5.05020203 монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті
5.05020204 обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті
5.05020205 обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
5.05030101 відкрита розробка корисних копалин
5.05030102 підземна розробка корисних копалин
5.05030103 експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв
5.05030104 шахтне і підземне будівництво
5.05030105 маркшейдерська справа
5.05030106 буріння свердловин
5.05030201 механізація та автоматизація торфового виробництва
5.05030301 збагачення корисних копалин
5.05030302 обробка природного каменю
5.05030401 експлуатація нафтових i газових свердловин
5.05030402 випробування свердловин на нафту і газ
5.05030403 експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ
5.05030404 обслуговування i ремонт обладнання нафтових i газових промислів
5.05040101 агломераційне виробництво
5.05040102 доменне виробництво
5.05040103 виробництво сталі і феросплавів
5.05040104 виробництво кольорових металів i сплавів
5.05040105 переробка вторинних кольорових та чорних металів
5.05040106 обробка металів тиском
5.05040201 ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів
5.05040301 термічна обробка металів
5.05040302 виробництво порошкових, композиційних виробів і напилення покриттів
5.05050201 технічне обслуговування i ремонт устаткування підприємств машинобудування
5.05050202 обслуговування верстатів з програмним управлінням i робототехнiчних комплексів
5.05050203 обслуговування засобів гідромеханізації
5.05050204 експлуатація та ремонт пiдйомно-транспортних, будівельних i дорожніх машин i обладнання
5.05050205 обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств
5.05050206 обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів
5.05050207 обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості
5.05050208 експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв
5.05050209 обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі i громадського харчування
5.05050210 обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості
5.05050211 обслуговування машин i технологічних ліній пакування
5.05050212 обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання
5.05050213 експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт
5.05050214 експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості
5.05050215 обслуговування і ремонт геологорозвідувального устаткування
5.05050216 експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання
5.05050301 інструментальне виробництво
5.05050302 технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
5.05050303 виробництво верстатів з програмним управлінням i роботів
5.05050304 виробництво абразивного i алмазного інструменту
5.05050305 виробництво гідравлічних i пневматичних засобів автоматизації
5.05050306 виробництво двигунів
5.05050307 виробництво автомобілів  і  тракторів
5.05050308 виробництво сільськогосподарських машин
5.05050309 виробництво пiдйомно-транспортних, будівельних i дорожніх машин i обладнання
5.05050310 важке машинобудування (за видами )
5.05050311 хімічне і нафтове машинобудування ( за видами )
5.05050312 виробництво рейкового транспорту (за видами)
5.05050401 зварювальне виробництво
5.05050402 газо-електротермічне нанесення покриття
5.05050403 контроль якості металів і зварних з’єднань
5.05050404 обслуговування i ремонт устаткування зварювального виробництва
5.05060101 монтаж i експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій
5.05060102 підготовка води, палива i мастильних матеріалів на електростанціях
5.05060103 монтаж i обслуговування теплотехнічного устаткування i систем теплопостачання
5.05060104 експлуатація теплотехнічного i теплотехнологічного устаткування i систем теплопостачання
5.05060201 монтаж i експлуатація гідроенергетичних установок
5.05060301 монтаж i експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій
5.05060401 конструювання i експлуатація парогенераторного обладнання
5.05060402 конструювання і виробництво турбінних установок
5.05060403 монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок
5.05070101 монтаж i експлуатація електроустаткування електростанцій i енергосистем
5.05070102 будівництво, монтаж i експлуатація ліній електропередачі
5.05070103 електропостачання
5.05070104 монтаж i експлуатація електроустаткування підприємств i цивільних споруд
5.05070105 виробництво електроосвітлювальних приладів і установок
5.05070106 монтаж i експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами
5.05070107 монтаж i експлуатація засобів автоматики електричних систем
5.05070108 монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів
5.05070109 світлотехнічне забезпечення видовищних заходів
5.05070201 виробництво електричних машин і апаратів
5.05070202 монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів
5.05070203 виробництво автоматизованих електротермічних систем
5.05070204 експлуатація, ремонт i енергопостачання міського електротранспорту
5.05070205 обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
5.05080201 конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки
5.05080202 виробництво електронних та електричних засобів автоматизації
5.05080301 виробництво і експлуатація відеоаудіотехніки та кіноустановок
5.05090101 конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв
5.05090102 технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден
5.05090103 технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів
5.05090104 експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв
5.05090201 виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури
5.05090301 монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку
5.05090302 технічне обслуговування та ремонт апаратури зв'язку і оргтехніки
5.05090303 монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв
5.05090304 виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку
5.05090305 обслуговування обладнання підприємств зв'язку
5.05090306 монтаж, технічне обслуговування i ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення
5.05090307 монтаж, обслуговування і ремонт систем зв’язку  рухомої служби
5.05090308 монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації
5.05090401 організація та експлуатація поштового зв’язку
5.05090402 монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації та автоматизації підприємств поштового зв’язку
5.05100101 радіотехнічні вимірювання
5.05100102 електротеплотехнічні вимірювання
5.05100103 механічні вимірювання
5.05100301 виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання
5.05100401 виробництво оптичних і оптико-електронних приладів
5.05110101 виробництво авіаційних літальних апаратів
5.05110102 виробництво ракетно-космічних літальних апаратів
5.05110201 виробництво авіаційних двигунів
5.05110301 обслуговування пiлотажно-навiгацiйних комплексів
5.05110302 експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів
5.05120101 суднокорпусобудування
5.05120102 обслуговування суднового обладнання
5.05120103 монтаж і проектування суднових машин і механізмів
5.05120104 монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання
5.05130101 виробництво органічних речовин
5.05130102 виробництво неорганічних речовин
5.05130103 переробка нафти і газу
5.05130104 коксохімічне виробництво
5.05130105 виробництво твердих хімічних речовин
5.05130106 виробництво обладнань з високоенергетичними i швидкодіючими сполуками
5.05130107 виготовлення виробів i покрить iз полімерних матеріалів
5.05130108 виробництво кінофотоматеріалів i магнітних носіїв
5.05130109 виробництво тугоплавких неметалевих i силiкатних матеріалів i виробів
5.05130110 виробництво високомолекулярних сполук
5.05130111 хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів
5.05130201 опоряджувальне виробництво
5.05130202 технологія обробки шкіри та хутра
5.05140101 біохімічне виробництво
5.05150101 друкарське виробництво
5.05150102 розробка, виготовлення та оформлення пакувань
5.05150103 комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації
5.05150104 дизайн друкованої продукції
5.05160101 первинна обробка волокнистих матеріалів
5.05160102 виробництво та дизайн пряжі
5.05160103 виробництво та дизайн тканин і трикотажу
5.05160104 виробництво та дизайн нетканих текстильних матеріалів
5.05160201 швейне виробництво
5.05160202 виготовлення виробів із шкіри
5.05160203 моделювання та конструювання промислових виробів
5.05160204 колірування і художнє оздоблення виробів легкої промисловості
5.05160205 виробництво та дизайн взуття, шкіргалантерейних і лимарних виробів
5.05170101 виробництво харчової  продукції
5.05170102 консервування
5.05170103 зберігання i переробка зерна
5.05170104 виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів i харчоконцентратів
5.05170105 виробництво цукристих речовин та полісахаридів
5.05170106 бродильне виробництво i виноробство
5.05170107 виробництво жирів i жирозамінників
5.05170108 зберігання, консервування та переробка плодів i овочів
5.05170109 зберігання, консервування та переробка м’яса
5.05170110 зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів
5.05170111 зберігання, консервування та переробка молока
5.05180101 лісозаготівля та первинне оброблювання деревини
5.05180102 оброблювання деревини
5.05180103 виготовлення меблів
5.06010101 будівництво та експлуатація будівель i споруд
5.06010102 монтаж промислового устаткування
5.06010103 будівництво гідротехнічних споруд
5.06010104 будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення
5.06010105 обслуговування електротехнічного обладнання i автоматичного устаткування будівель i споруд
5.06010106 виготовлення металевих конструкцій
5.06010107 виготовлення будівельних деталей i  конструкцій
5.06010108 будівництво, обслуговування i ремонт залізничних колій
5.06010109 будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів
5.06010110 будівництво мостів та інших штучних споруд
5.06010111 будівництво тунелів та метрополітенів
5.06010112 будівництво теплових і атомних електростанцій
5.06010113 монтаж, обслуговування устаткування i систем газопостачання
5.06010114 монтаж i обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем i вентиляції
5.06010115 опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн
5.06010201 архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр
5.06010301 обслуговування устаткування систем водопостачання i водовідведенння
5.06010302 будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд
5.07010101 організація та регулювання дорожнього руху
5.07010102 організація перевезень i управління на автотранспорті
5.07010103 організація перевезень i управління на залізничному транспорті
5.07010104 організація авіаційних перевезень
5.07010105 організація перевезень i перевантажень на водному транспорті
5.07010201 обслуговування повітряного руху
5.07010202 льотна експлуатація повітряних суден
5.07010301 технічне обслуговування повітряних суден і двигунів
5.07010302 технічне обслуговування засобів механізації і автоматизації в аеропортах
5.07010303 технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами
5.07010401 судноводіння на морських шляхах
5.07010402 судноводіння на внутрішніх водних шляхах
5.07010403 експлуатація суднових  енергетичних установок
5.07010404 судноводіння та експлуатація суднових енергетичних установок на внутрішніх водних шляхах
5.07010405 судноводіння та експлуатація морських рибопромислових суден
5.07010406 експлуатація обладнання радіозв’язку і електрорадіонавігація суден
5.07010407 експлуатація електрообладнання та автоматики суден
5.07010501 технічне обслуговування,  ремонт та експлуатація тягового рухомого складу
5.07010502 технічне обслуговування і ремонт вагонів
5.07010503 обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства
5.07010504 технічне обслуговування та  ремонт пристроїв електропостачання залізниць
5.07010601 обслуговування транспортних засобів високої прохідності
5.07010602 обслуговування та ремонт автомобілів i двигунів
5.08010101 геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
5.08010102 землевпорядкування
5.08010103 картографічні роботи
5.09020102 експлуатація техніки промислового рибальства і аквакультури
5.10010101 обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання  в агропромисловому комплексі
5.10010102 монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі
5.10010201 експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва
5.10010202 експлуатація  та ремонт  меліоративних, будівельних машин і обладнання
5.10010203 експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу
5.13010102 протезне виробництво
5.14010201 обслуговування та ремонт електропобутової техніки

Источник: http://www.uchis.com.ua/2010_11_01_archive.html


Просмотров: 1397 Комментариев: 17

Похожие публикации
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Введите код: *
Как сделать картофель по деревенски как в макдональдсе
Copyright © 2014, moi-zag-dom.ru. Все права защищены.